Zoology and Ecology žurnalas

ŽURNALO APRĖPTIS

Zoology and Ecology (ankstesnis pavadinimas – Acta Zoologica Lituanica) publikuoja originalius mokslinius tyrimus, tyrimų apžvalgas ir trumpus pranešimus, susijusius su gyvūnų ekologija ir visomis zoologijos kryptimis (įskaitant elgseną, morfologiją, fiziologiją, sistematiką, biogeografiją ir kt.), kai pateikiamas ir ekologinis kontekstas. Žurnalas nešališkas tiriamo taksono ar natūralių ekosistemų tipo atžvilgiais. Gali būti publikuojami ir žmogaus sukurtose (pvz., žemės ūkio) ekosistemose atlikti tyrimai, turintys akivaizdžių sąsajų su natūralia aplinka. Geografiniu požiūriu pirmenybė teikiama Baltijos šalyse ir Rytų Europoje atliekamiems tyrimams, tačiau aktualių tyrimų laukiama iš visų regionų.


Aprėpties sritys: aplinka ir ekosisteminės paslaugos; bestuburiai gyvūnai; bioįvairovė; buveinių sąveikos; gamtos istorija – evoliucija ir prisitaikymai; gyvūnų ekologija; gyvūnų elgsena; gyvūnų fiziologija; stuburiniai gyvūnai; zoologija.


ŽURNALO INFORMACIJA

Nuo 2012 m. žurnalas leidžiamas dabartiniu pavadinimu Zoology and Ecology. Šiuo metu žurnalas leidžiamas tik elektroniu formatu, formuojami du numeriai per metus.

Elektroninės versijos ISSN: 2165-8013

Spausdintos versijos ISSN: 2165-8005 (nebeleidžiama nuo 2020 m. gruodžio)


1989–2011 m. žurnalas leistas pavadinimu Acta Zoologica Lituanica.

Elektroninės versijos ISSN: 1648-6919

Spausdintos versijos ISSN: 1392-1657

 

Žurnalas leidžiamas anglų kalba (J. K.). Teikiami straipsnių rankraščiai turi būti parengti laikantis instrukcijų, pateiktų Informacijoje autoriams. Recenzuoti ir priimti spaudai straipsniai kaip Priimti straipsniai internete talpinami nuolat, dar prieš sudarant birželio ir gruodžio numerius. Nuo 2019 m. tiek straipsnių publikavimas, tiek jų atsisiuntimas (nekomerciniais tikslais) – nemokami.

  

Indeksuojamas: Academic Search Complete, AgBiotechNet, Agricultural Economics Database, Agroforestry Abstracts, Animal Breeding Abstracts, Animal Science Database, Biocontrol News and Information, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Crop Science Database, Current Abstracts, Energy & Power Source, Environmental Impact, Field Crop Abstracts, Forest Science Database, Forestry Abstracts, Global Health, Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Horticultural Science Database, Irrigation and Drainage Abstracts, Nematological Abstracts, Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds and Feeding, Nutrition and Food Sciences Database, Organic Research Database, Ornamental Horticulture, Parasitology Database, Plant Breeding Abstracts, Plant Genetics and Breeding Database, Potato Abstracts, Poultry Abstracts, Protozoological Abstracts, Review of Medical and Veterinary Entomology, Rural Development Abstracts, Scopus, Seed Abstracts, Soil Science Database, Soils and Fertilizers, TropAg & Rural, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Science Database, Weed Abstracts, Wildlife & Ecology Studies Worldwide, Wildlife Review Abstracts, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, Zoological Record Online


Zoology and Ecology palaiko elektroninių licencijų ryšius su EBSCO Information Services – produktyviausiu pasaulyje mokslinio ir kitokio pobūdžio žurnalų bei kitų šaltinių viso teksto turinio kaupėju. Žurnalas indeksuojamas EBSCO duomenų bazėse. 


ATSAKOMYBES ATSISAKYMAS

Gamtos tyrimų centras deda visas pastangas siekdamas užtikrinti visos publikacijose pateikiamos informacijos („Turinio“) tikslumą. Nepaisant to, Gamtos tyrimų centras, jo agentai ir licenzoriai neatsako bei negali garantuoti už bet kokį Turinio tikslumą, baigtumą ar tinkamumą. Visos leidinyje išreiškiamos nuomonės ar požiūriai priklauso jų autoriams ir nebūtinai sutampa su Gamtos tyrimų centro pozicijomis. Turinio tikslumas turėtų būti kvestionuojamas ir savarankiškai patikrinamas peržiūrint pirminius informacijos šaltinius. Gamtos tyrimų centras neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius praradimus, veiksmus, pretenzijas, įvykius, reikalavimus, sąnaudas, išlaidas, žalą ar kitus įsipareigojimus, kurie kokiu nors būdu tiesiogiai ar netiesiogiai kyla dėl Turinio panaudojimo, yra arba gali būti su juo siejami.

Vyriausiasis redaktorius

Dr. Denis Copilaș-Ciocianu

El. paštas: denis.copilas-ciocianu@gamtc.lt


Atsakingoji redaktorė

Dr. Eglė Šidagytė-Copilas

El. paštas: egle.sidagyte@gamtc.lt


Leidėjas

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, Lietuva

Interneto puslapis: www.gamtostyrimai.lt 

Informacija atnaujinama

SCOPUS Animal Science and Zoology kategorijoje:SCOPUS Ecology kategorijoje:


Indeksuojamas: Academic Search Complete, AgBiotechNet, Agricultural Economics Database, Agroforestry Abstracts, Animal Breeding Abstracts, Animal Science Database, Biocontrol News and Information, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Crop Science Database, Current Abstracts, Energy & Power Source, Environmental Impact, Field Crop Abstracts, Forest Science Database, Forestry Abstracts, Global Health, Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Horticultural Science Database, Irrigation and Drainage Abstracts, Nematological Abstracts, Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds and Feeding, Nutrition and Food Sciences Database, Organic Research Database, Ornamental Horticulture, Parasitology Database, Plant Breeding Abstracts, Plant Genetics and Breeding Database, Potato Abstracts, Poultry Abstracts, Protozoological Abstracts, Review of Medical and Veterinary Entomology, Rural Development Abstracts, Scopus, Seed Abstracts, Soil Science Database, Soils and Fertilizers, TropAg & Rural, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Science Database, Weed Abstracts, Wildlife & Ecology Studies Worldwide, Wildlife Review Abstracts, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, Zoological Record Online


Zoology and Ecology palaiko elektroninių licencijų ryšius su EBSCO Information Services – produktyviausiu pasaulyje mokslinio ir kitokio pobūdžio žurnalų bei kitų šaltinių viso teksto turinio kaupėju. Žurnalas indeksuojamas EBSCO duomenų bazėse.

Zoology and Ecology netaiko jokių straipsnio publikavimo mokesčių.


Nuo 2019 m. išspausdinti Zoology and Ecology straipsniai yra nemokamai pasiekiami žurnalo interneto puslapyje:

https://zoologyandecology.gamtc.lt/lt


Ankstesni Acta Zoologica Lituanica Zoology and Ecology straipsniai pasiekiami internete, adresu:

https://www.tandfonline.com/loi/tzec20

Informacija ruošiama.

Kol kas žiūrėkite puslapyje anglų kalba: https://zoologyandecology.gamtc.lt/en.

ATSAKOMYBES ATSISAKYMAS

Gamtos tyrimų centras deda visas pastangas siekdamas užtikrinti visos publikacijose pateikiamos informacijos („Turinio“) tikslumą. Nepaisant to, Gamtos tyrimų centras, jo agentai ir licenzoriai neatsako bei negali garantuoti už bet kokį Turinio tikslumą, baigtumą ar tinkamumą. Visos leidinyje išreiškiamos nuomonės ar požiūriai priklauso jų autoriams ir nebūtinai sutampa su Gamtos tyrimų centro pozicijomis. Turinio tikslumas turėtų būti kvestionuojamas ir savarankiškai patikrinamas peržiūrint pirminius informacijos šaltinius. Gamtos tyrimų centras neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius praradimus, veiksmus, pretenzijas, įvykius, reikalavimus, sąnaudas, išlaidas, žalą ar kitus įsipareigojimus, kurie kokiu nors būdu tiesiogiai ar netiesiogiai kyla dėl Turinio panaudojimo, yra arba gali būti su juo siejami.

2024-02-12. Rankraščių pateikimo sistema veikia


Brangūs autoriai,

Panašu, kad rankraščių pateikimo sistema jau kurį laiką veikia be nesklandumų, todėl kviečiame pirmiausia naudotis ja.

Jei ja naudodamiesi vis tiek pastebite kokių nors problemų, tuomet rankraščius galite siųsti vyriausiąjam redaktoriui (denis.copilas-ciocianu@gamtc.lt).2023-02-06. SVARBU! Dėl (pakartotinio) straipsnių teikimo nuo 2023-ųjų


Brangūs autoriai,

Deja, dėl interneto puslapio pokyčių laikinai susiduriame su techniniais nesklandumais, susijusiais su rankraščių pateikimo sistema. Autoriams gali atrodyti, kad sistema veikia, tačiau mes sistemos šiuo metu pasiekti negalime.

Todėl maloniai prašome siųsti rankraščius (naujus ar pataisytus) el. paštu tiesiogiai vyr. redaktoriui (denis.copilas-ciocianu@gamtc.lt), kol neinformuosime kitaip.

Jei nesulaukiate žinių apie savo 2023 m. (pakartotinai) pateiktą rankraštį, prašome taip pat jį pateikti iš naujo el. paštu.

Atsiprašome už nepatogumus ir tikimės greitai problemą išspręsti.2022-02-01. Dėl rankraščių pateikimo 


Mieli autoriai,

Jei susiduriate su problemomis bandydami pateikti bylas per rankraščių pateikimo sistemą, dabar jas galite siųsti ir vyr. redaktoriaus el. pašto adresu (denis.copilas-ciocianu@gamtc.lt).

Atsiprašome už nepatogumus.2022-01-26. Reikalavimų rankraščiams pakeitimai


Mieli autoriai, 

Maloniai prašome, kad nuo šiol teikdami rankraštį pirmame jo puslapyje pagal galimybes nurodytumėte visų autorių ORCID numerius.

Taip pat prašome literatūros sąraše pateikti ir nuorodas su šaltinių DOI identifikatoriais, kai tokie yra.

Iš anksto dėkojame.